Luxfunkradio.com

Általános Szerződési Feltételek

 

 

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra,
kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli
szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A weboldal
működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő
kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

Jelen Ászf hatálya Szolgáltató weblapján (https://www.luxfunkradio.com) és aldomainjein történő
jogviszonyokra terjed ki. Jelen Ászf folyamatosan elérhető a következő
weboldalról: https://www.luxfunkradio.com/aszf

 1. SZOLGÁLTATÓ
  ADATAI:

A szolgáltató neve: Luxfunk Betéti Társaság

A szolgáltató székhelye: 1024 Budapest, Fillér u. 27. I. em. 1.,

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen
használt elektronikus levelezési címe: webshop@luxfunkradio.com

Cégjegyzékszáma: 01 06 788510

Adószáma: 25047859-2-43

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve:
Fővárosi Törvényszék, mint cégbíróság

Telefonszáma: +3670 3354105

Adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-125579/2017.

A szerződés nyelve: magyar

A tárhely-szolgáltató neve, címe,
e-mail címe:

WRX Online

5000 Szolnok,
Várkonyi István tér 726.

hello@wrx.hu

+36 30 886 3541

 1. ALAPVETŐ
  RENDELKEZÉSEK:

2.1.
A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat
értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló
2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás
közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm.
rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A
vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is
irányadók.

2.2.
A jelen Szabályzat 2017.
július 31. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató
jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató
azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalon közzéteszi.
Felhasználók a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal
használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

2.3.
Felhasználó, amennyiben
belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, vagy annak tartalmát
bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak,
a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó
nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának
megtekintésére.

2.4.
Szolgáltató fenntart
magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő
tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon
megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása,
feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

 1. REGISZTRÁCIÓ/VÁSÁRLÁS

3.1.
Felhasználó a weboldalon történő vásárlásával/regisztrációjával kijelenti,
hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit
megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.

3.2.
Felhasználó a vásárlás/regisztráció során köteles a saját, valós adatait
megadni. A vásárlás/regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez
köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató
kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival
veszi igénybe szolgáltatásait.

3.3.
A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott
adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért,
hibáért semminemű felelősség nem terheli.

3.4.
A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha
Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a
Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

 1. MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE

 

4.1.
A megjelenített termékek kizárólag online rendelhetők meg. A termékekre
vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, tartalmazzák a törvényben
előírt áfát, azonban nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját. Külön
csomagolási költség nem kerül felszámításra.

4.2.
A weboldalon Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét,
leírását, a termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített
képek eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként szerepelhetnek. Nem
vállalunk felelősséget a weboldalon megjelenő kép és a termék tényleges
kinézete miatti különbözőség miatt.

4.3.
Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen
tájékoztatja Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról.

4.4.
Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a weboldal
felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert,
általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg
rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató
nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron
történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási
szándékától.

4.5.
Hibás ár esetén esetben feltűnő értékaránytalanság áll fenn a termék
valódi és feltüntetett ára között, amit egy átlagfogyasztónak azonnal észlelnie
szükséges. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján
a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön
létre. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben,
azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és egybehangzóan kifejező
nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött
szerződésről, amelyekből jogok és kötelezettségek fakadnának. Ennek alapján a
hibás/téves áron visszaigazolt megrendelés semmis szerződésnek tekintendő.

 1. RENDELÉS MENETE

 

5.1.
Felhasználó a regisztrációját követően bejelentkezik a weboldalra/vagy
regisztráció nélkül is megkezdheti a vásárlást.

5.2.
Felhasználó a megvásárolni kívánt termék, termékek darabszámát
beállítja.

5.3.
Felhasználó kosárba helyezi a kiválasztott termékeket. Felhasználó
bármikor megtekintheti a kosár tartalmát a „kosár” ikonra kattintva.

5.4.
A „törlés – X” ikonra kattintva törölheti a kosár tartalmát. Mennyiség
véglegesítéséhez a „frissítés/kosár frissítése” ikonra kattint Felhasználó.

5.5.
Felhasználó kiválasztja a szállítási címet, majd a szállítási/fizetési
módot, melynek típusai a következők:

5.5.1.
Fizetési módok:

Fizetés utánvétellel: Amennyiben a megrendelt
termék futárszolgálattal kerül kiszállításra, lehetőség van arra, hogy a
Felhasználó a megrendelés végösszegét a futárnak teljesítse készpénzben a
megrendelt termék(ek) átvételekor.

Átutalással: Felhasználó a megrendelt termékek
ellenértékét a visszaigazoló e-mailben található bankszámlára 3 napon belül
köteles átutalni. Az összeg Szolgáltató bankszámláján történő jóváírását
követően a Felhasználó jogosult a termék(ek) általa meghatározott módon történő
átvételére.

Online bankkártyával: Felhasználónak lehetősége van
a rendelés összértékét online, bankkártyával fizetni a Szolgáltató által
igénybe vett pénzügyi szolgáltató biztonságos fizetési rendszerén keresztül.

5.5.2.
Szállítási költség:

A termékeket a GLS futárszolgálat kézbesíti az alábbi árakon:

Súly Szállítás
költség (Ft)

2 kg-ig 1 258

3 kg-ig 1 380

5 kg-ig 1 507

10 kg-ig 1 634

15 kg-ig 1 761

20 kg-ig 1 824

25 kg-ig 1 951

30 kg-ig 2 078

40 kg-ig 2 332

5.6.
Amennyiben a weboldalon hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy
az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése
illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról.
Felhasználó ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy
elállhat a szerződéstől.

5.7.
A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél
alapján minden költséget tartalmaz.

5.8.
Szolgáltató elektronikus számlát küld a megrendelésekről.

5.9.
Felhasználó köteles a csomagot kézbesítéskor a futár előtt megvizsgálni,
és termékeken, csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén köteles
jegyzőkönyv felvételét kérni, sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt
Szolgáltató nem fogad el! A csomagok kézbesítése munkanapokon történik
8-17 óra közötti időszakban.

5.10.
Az adatok megadását követően Felhasználó a ”megrendelés elküldése”
gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését, előtte azonban még egyszer
ellenőrizheti a megadott adatokat, illetve megjegyzést is küldhet a
megrendelésével, vagy e-mailben jelezheti felénk egyéb, rendeléssel kapcsolatos
kívánságát.

5.11.
Adatbeviteli hibák javítása: Felhasználó a megrendelési folyamat
lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani
tudja a bevitt adatokat.

5.12.
Felhasználó e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást
kap. Amennyiben e visszaigazolás Felhasználó megrendelésének elküldésétől
számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de
legkésőbb 48 órán belül Felhasználóhoz nem érkezik meg, Felhasználó az ajánlati
kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak
visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Felhasználóhoz
megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a
visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben,
mert Felhasználó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a
fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

5.13.
Felhasználó tudomásul veszi, hogy az előző pontban taglalt
visszaigazolás csupán automata visszaigazolás, az szerződést nem keletkeztet. A
szerződés akkor jön létre, amikor Szolgáltató az előző pontban megnevezett automata
visszaigazolást követően egy újabb e-mailben értesíti a Felhasználót a
megrendelés részleteiről és várható teljesítéséről.

 1. A LETÖLTHETŐ TARTALMAK
  IGÉNYBEVÉTELÉRE VONATKOZÓ SPECIÁLIS SZABÁLYOK

6.1.
Felhasználónak lehetősége van
havonta automatikusan megújuló előfizetési csomagokat vásárolni, vagy ezeken
felül egyesével is vásárolni mixeket. A csomagok az alábbiak szerint engednek
hozzáférést a tartalmakhoz:

Free Member Purple Gold
2 mix letöltés / hó
szignálokkal mp3-ban
8 mix letöltés / hó, szignálok
nélkül
16 mix letöltés / hó, szignálok
nélkül
Fotógaléria letöltés Fotógaléria letöltés Fotógaléria letöletés
  mp3 mp3, wav
    playlist
    adás visszatekerési
lehetőség (ez később kerül bele)
ingyenes 1990 Ft / hó 3990 Ft / hó

6.2.
Ha a Felhasználó
az automatikusan megújuló havi fizetést választja, akkor minden hónapban
automatikusan levonja Szolgáltató a fenti havi díjat a Felhasználó
bankkártyájáról, amíg Felhasználó az előfizetést le nem mondja a fiókjában.

6.3.
A fenti árak magyar Forintban értendők és tartalmazzák az Áfát.

6.4.
Minden
vásárlásról e-számlát küld Szolgáltató a megadott email címre a megadott számlázási adatokkal.

6.5.
A
letöltött mixek után a jogdíjat Szolgáltató megfizeti.

 1. A MEGRENDELÉSEK FELDOLGOZÁSA ÉS TELJESÍTÉS

 

7.1.
A megrendelések feldolgozása nyitvatartási időben történik. A
megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a
megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt
követő napon kerül feldolgozásra. Szolgáltató ügyfélszolgálata minden esetben
elektronikus úton visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelését.

7.2.
Általános teljesítési határidő:

7.2.1.
hagyományos
termékek esetén: a visszaigazolástól számított 1 munkanap, előrendelhető
termékre 7 munkanap. Napi zárás: 15:00.

7.2.2.
letölthető
termékek esetén: azonnal

7.3.
Az adásvételi szerződés alapján a Szolgáltató dolog tulajdonjogának
átruházására, a Felhasználó a vételár megfizetésére és a dolog átvételére
köteles.

7.4.
Ha az eladó vállalkozás és a vevő fogyasztó, és az eladó vállalja a
dolog vevőhöz történő eljuttatását, a kárveszély akkor száll át a vevőre,
amikor a vevő vagy az általa kijelölt harmadik személy birtokba veszi a dolgot.
A kárveszély a fuvarozónak történő átadáskor átszáll a vevőre, ha a fuvarozót a
vevő bízta meg, feltéve, hogy a fuvarozót nem az eladó ajánlotta.

7.5.
Ha az eladó vállalkozás és a vevő fogyasztó, a felek eltérő
megállapodásának hiányában, az eladó (jelen ÁSZF szerint: Szolgáltató) a
szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de legkésőbb harminc napon
belül köteles a vevő (Felhasználó) rendelkezésére bocsátani a dolgot.

7.6.
Az Szolgáltató késedelme esetén a Felhasználó jogosult póthatáridőt
tűzni. Ha az eladó a póthatáridőn belül nem teljesít, a vevő jogosult a
szerződéstől elállni.

7.7.
A Felhasználó póthatáridő tűzése nélkül jogosult a szerződéstől elállni,
ha

 1. a) a Szolgáltató a
  szerződés teljesítését megtagadta; vagy
 2. b) a szerződést a
  felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél
  fogva a meghatározott teljesítési időben – és nem máskor – kellett volna
  teljesíteni.

7.8.
Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem
teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére,
köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó
által fizetett összeget haladéktalanul visszatéríteni.

 1. ELÁLLÁS JOGA

 

8.1.
Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU
számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések
részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása
értelmében Fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül
elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Jelen
tájékoztató hiányában jogosult Fogyasztó 1 év elteltéig gyakorolni az elállási
jogát.

8.2.
Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14
nap elteltével jár le, amelyen Fogyasztó, vagy az általa megjelölt, a
fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

8.3.
Fogyasztó a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja
közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.

8.4.
A termék visszaküldésének költségét a
fogyasztónak kell viselnie, a vállalkozás nem vállalta e költség viselését.

8.5.
Az elállási jog gyakorlása esetén a Fogyasztót a termék
visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, Szolgáltató azonban követelheti a nem rendeltetésszerű
használatból adódó anyagi kár megtérítését.

8.6.
Nem illeti meg az elállási jog Fogyasztót olyan nem előre gyártott
termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére
állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó
személyére szabtak.

8.7.
A fogyasztó szintén nem gyakorolhatja az elállási jogát

 1. a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás
  egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó
  kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul
  vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát
  elveszíti;
 2. olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja
  a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására
  nyitva álló határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
 3. romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
 4. olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy
  higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
 5. olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően
  elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
 6. olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a
  vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és
  amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg,
  azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik
  napot követően kerül sor;
 7. olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a
  fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy
  karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
 8. lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes
  szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a
  fogyasztó a csomagolást felbontotta;
 9. hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses
  szerződések kivételével;
 10. nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
 11. lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés,
  fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez
  kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben
  meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
 12. a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében,
  ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a
  teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak
  tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az
  elállási jogát(pl. letölthető mixek, mp3 tartalmak stb.)

8.8.
Szolgáltató a termék visszaérkezését/vagy az elállási nyilatkozat
megérkeztét követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de
legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Fogyasztó
részére, beleértve a szállítási díjat is.

8.9.
A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési
móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód
igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód
alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

8.10.
Fogyasztó köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a
szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés Szolgáltató részére történő
megküldésétől számított 14 napnál semmiféleképpen sem később visszaküldeni vagy
Szolgáltató címen leadni.

8.11.
Fogyasztónak írásban történő elállás esetén elegendő az elállási
nyilatkozatot megküldenie 14 napon belül.

8.12.
Fogyasztó akkor tartja be a határidőt, ha a 14 napos időszak letelte
előtt visszaküldi, vagy átadja a termék(eke)t.

8.13.
A fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét
viseli, kivéve, ha a vállalkozás vállalta e költség viselését.

8.14.
A Szolgáltató nem köteles a Fogyasztó része megtéríteni azon
többletköltségeket, amely a Szolgáltató által felkínált legolcsóbb szokásos
fuvarozási módtól eltérő szállítási mód választásából adódik.

8.15.
Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre az árukban bekövetkezett
értékcsökkenésért, ha az az áruk jellegének, tulajdonságainak és működésének
megállapításához szükségestől eltérő kezelés miatt következett be.

8.16.
A visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem
kapta az áru(ka)t, vagy Fogyasztó bizonyítékot nem szolgáltatott arra
vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell
figyelembe venni.

8.17.
Amennyiben Fogyasztó élni szeretne elállási jogával, annak jelzését
megteheti Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén írásban (akár a mellékelt
adatlap segítségével), vagy telefonon. Postai úton írásban történő jelzés
alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő
jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. Postai úton történő
jelzés esetén ajánlott küldeményként, csomagként való jelzést fogad el
Szolgáltató. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat
segítségével juttathatja vissza Fogyasztó Szolgáltató részére.

8.18.
Fogyasztónak kiemelten ügyelnie kell a termék rendeltetésszerű
használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak
megtérítése a Fogyasztót terheli!

8.19.
A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól
szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet itt érhető el.

8.20.
Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU
számú irányelve itt érhető el.

8.21.
Fogyasztó egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen
Szabályzatban található elérhetőségeken.

8.22.
Az elállási jog csak a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztónak
minősülő Felhasználókat illeti meg.

8.23.
Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt,
aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár e.

8.24.      Elállási jog gyakorlásának a menete:

8.24.1.
Amennyiben a Fogyasztó élni kíván az elállási joggal, úgy köteles az
elállási szándékát a Szolgáltató elérhetőségein jelezni.

8.24.2.
Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, amennyiben a termék
kézhezvételétől számított 14. nap lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.
Írásban történő elállás esetén elég csak az elállási nyilatkozatot elküldeni 14
napon belül. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát,
email vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az email illetve a fax
küldésének idejét veszi figyelembe.

8.24.3.
A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató
címére késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől
számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül,
amennyiben a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket (tehát nem kell
megérkezni 14 napon belül). A megrendelő viseli az elállási jog gyakorlása
miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségeket.

8.24.4.
A Szolgáltató azonban nem köteles a Fogyasztó része megtéríteni azon
többletköltségeket, amely a Szolgáltató által felkínált legolcsóbb szokásos
fuvarozási módtól eltérő szállítási mód választásából adódik. A Fogyasztó a
szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban
is gyakorolja elállási jogát.

8.24.5.
Több termék adásvételekor, amennyiben az egyes termékek szállítása
eltérő időpontban történik, úgy az utoljára szolgáltatott termék, illetve több
tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára kézbesített tételnek vagy
darab kézhezvételtől számított 14 napon belül élhet a vásárló az elállási
joggal.

 1. Szavatosság

 

Hibás teljesítés

 

A kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a
teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban
megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a kötelezett, ha
a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a
szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben
semmis az a kikötés, amely e fejezetnek a kellékszavatosságra és a jótállásra
vonatkozó rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára tér el.

 

Kellékszavatosság

9.1.
Milyen esetben élhet Felhasználó a kellékszavatossági jogával?

Felhasználó a
Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben
kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai
szerint.

9.2.
Milyen jogok illetik meg a Felhasználót a kellékszavatossági igénye
alapján?

Felhasználó –
választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet
kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által
választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye
teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy
a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az
ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére
Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső
esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy
másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve,
ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

9.3.
Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó kellékszavatossági
igényét?

Felhasználó
köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a
hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk
a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési
határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

9.4.
Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Felhasználó a Szolgáltatóval
szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

9.5.
Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől
számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba
közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a terméket,
illetve a szolgáltatást a weboldalt üzemeltető vállalkozás nyújtotta. A
teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Felhasználó köteles
bizonyítani, hogy az Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés
időpontjában is megvolt.

Termékszavatosság

9.6.
Milyen esetben élhet Felhasználó a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog
(termék) hibája esetén Felhasználó – választása szerint – kellékszavatossági
vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

9.7.
Milyen jogok illetik meg Felhasználót termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági
igényként Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését
kérheti.

9.8.
Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor
hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi
követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban
szereplő tulajdonságokkal.

9.9.
Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó termékszavatossági
igényét?

Termékszavatossági
igényét Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két
éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

9.10.
Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti
termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági
igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben
gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén
Felhasználónak kell bizonyítania.

9.11.
A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági
kötelezettsége alól?

A gyártó
(forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól,
ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem
üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a
tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem
volt felismerhető vagy

– a termék hibája
jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak
(forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom
figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági
igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági
igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve
kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben
érvényesítheti.

9.12.
Szolgáltató nem tartozik továbbá szavatossággal az olyan károkért, amelyek
a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésből, túlzott
igénybevételből, illetve a meghatározottól eltérő behatásokból, illetve egyéb,
a termékek nem rendeltetésszerű használatából keletkeztek.

9.13.
Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól
(üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt,
Szolgáltató köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a
meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

 1. A SZAVATOSSÁGI IGÉNY
  ESETÉN TÖRTÉNŐ ELJÁRÁS

 

10.1.
Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben a felek megállapodása a
rendelet rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára nem térhet el.

10.2.
A fogyasztó kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása (számlával,
vagy akár csak nyugtával).

10.3.
A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót
terhelik (Ptk. 6:166. §).

10.4.
A Szolgáltató a fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási
igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni.

10.5.
A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a fogyasztó
rendelkezésére kell bocsátani.

10.6.
Ha a Szolgáltató a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének
teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról –
az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez
fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles
értesíteni a fogyasztót.

10.7.
A Szolgáltató a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig
köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.

10.8.
A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy
kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

 1. VEGYES RENDELKEZÉSEK

11.1.
Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe
venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy,
mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

11.2.
Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy
érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét
és érvényesíthetőségét nem érinti.

11.3.
Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem
gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való
lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó
kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy
alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi
feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a
későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

11.4.
Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

 1. PANASZKEZELÉS RENDJE

12.1.
Cégünk célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a
megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben
Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak
teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti telefonon, e-mail címen, vagy
levél útján is közölheti.

12.2.
Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint
orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz
azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal
kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy
másolati példányát átadja a vásárlónak.

12.3.
Az írásbeli panaszt a Szolgáltatást 30 napon belül írásban
megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról
felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi a Szolgáltató,
és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

12.4.
Tájékozatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági
vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbiak szerint:

12.5.
A Fogyasztó panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz:

A fogyasztóvédelmi
hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet szerint közigazgatási hatósági ügyekben elsőfokon a
járási hivatal, illetve a megyeszékhely szerinti járási hivatal,
másodfokon országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el. A járási hivatalok elérhetőségei: http://jarasinfo.gov.hu

12.6.
A Fogyasztónak panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez
fordulni, melyek elérhetőségét itt találja:

Bács-Kiskun
Megyei Békéltető Testület

Címe:
6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Telefonszáma:
(76) 501-525, (76) 501-500

Fax száma: (76) 501-538

Név: Mátyus Mariann

E-mail cím: bkmkik@mail.datanet.hu;

Baranya Megyei Békéltető Testület

Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.

Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.

Telefonszáma: (72) 507-154

Fax száma: (72) 507-152

Név: Dr. Bodnár József

E-mail cím: bekelteto@pbkik.hu;

Békés Megyei Békéltető Testület

Címe: 5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775

Fax száma: (66) 324-976

Név: Dr. Bagdi László

E-mail cím: bmkik@bmkik.hu;

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870

Fax száma: (46) 501-099

Név: Dr. Tulipán Péter

E-mail cím: kalna.zsuzsa@bokik.hu;

Budapesti Békéltető Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefonszáma: (1) 488-2131

Fax száma: (1) 488-2186

Név: Dr. Baranovszky György

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu;

Csongrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék

Fax száma: (62) 426-149

Név: Dékány László, Jerney Zoltán

E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu;

Fejér Megyei Békéltető Testület

Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

Telefonszáma: (22) 510-310

Fax száma: (22) 510-312

Név: Kirst László

E-mail cím: fmkik@fmkik.hu;

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217

Fax száma: (96) 520-218

Név: Horváth László

E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu;

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.

Telefonszáma: (52) 500-749

Fax száma: (52) 500-720

Név: Dr. Hajnal Zsolt

E-mail cím: info@hbkik.hu;

Heves Megyei Békéltető Testület

Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.

Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.

Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék

Fax száma: (36) 323-615

Név: Pintérné Dobó Tünde

E-mail cím: tunde@hkik.hu;

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.

Telefonszáma: (56) 510-610

Fax száma: (56) 370-005

Név: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit

E-mail cím: kamara@jnszmkik.hu;

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefonszáma: (34) 513-010

Fax száma: (34) 316-259

Név: Dr. Rozsnyói György

E-mail cím: kemkik@kemkik.hu;

Nógrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a

Telefonszám: (32) 520-860

Fax száma: (32) 520-862

Név: Dr. Pongó Erik

E-mail cím: nkik@nkik.hu;

Pest Megyei Békéltető Testület

Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240.

Telefonszáma: (1)-269-0703

Fax száma: (1)-269-0703

Név: dr. Csanádi Károly

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

Honlap cím: www.panaszrendezes.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület

Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.

Telefonszáma: (82) 501-000

Fax száma: (82) 501-046

Név: Dr. Novák Ferenc

E-mail cím: skik@skik.hu;

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180

Fax száma: (42) 311-750

Név: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin

E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu;

Tolna Megyei Békéltető Testület

Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.

Telefonszáma: (74) 411-661

Fax száma: (74) 411-456

Név: Mátyás Tibor

E-mail cím: kamara@tmkik.hu;

Vas Megyei Békéltető Testület

Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Telefonszáma: (94) 312-356

Fax száma: (94) 316-936

Név: Dr. Kövesdi Zoltán

E-mail cím: pergel.bea@vmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület

Címe: 8200 Veszprém, Budapest u. 3.

Telefonszáma: (88) 429-008

Fax száma: (88) 412-150

Név: Dr. Óvári László

E-mail cím: vkik@veszpremikamara.hu

Zala Megyei Békéltető Testület

Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.

Telefonszáma: (92) 550-513

Fax száma: (92) 550-525

Név: dr. Koczka Csaba

E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu

12.7.
A
békéltető testület hatáskörébe tartozik a  fogyasztói jogvita bírósági
eljáráson kívüli rendezése. A  békéltető testület feladata, hogy
megkísérelje a  fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség
létrehozását a  felek között, ennek eredménytelensége esetén az
ügyben döntést hoz a  fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és
költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület
a fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a fogyasztót
megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel
kapcsolatban.

12.8.
Online
adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló
fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi
kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.

12.9.
A Fogyasztó panasza esetén igénybe veheti
az Uniós online vitarendezési platformot. A platform igénybe vétele egy
egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében, ide
kattintva
. Ezt követően pedig bejelentkezés után nyújthatja be panaszát a
fogyasztó az online honlapon keresztül, amelynek címe: http://ec.europa.eu/odr

12.10.
Szolgáltatót
a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek
keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a
meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét
biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a
területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe
van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó
igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed
ki.

 1. SZERZŐI JOGOK

 

13.1.
Miután a luxfunkradio.com, mint weboldal szerzői jogi műnek
minősül, tilos a Luxfunkradio.com weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok
bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő
közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása
és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

13.2.
A Luxfunkradio.com weboldalról és annak adatbázisából bármilyen
anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való
hivatkozással lehet.

13.3.
A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi
elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre
valamint az internetes reklámfelületeire.

13.4.
Tilos a Luxfunkradio.com weboldal tartalmának, illetve egyes
részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és
jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás
használata, amellyel a Luxfunkradio.com weboldalon vagy azok bármely része
módosítható vagy indexelhető.

13.5.
A Luxfunkradio.com név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása
a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával
lehetséges.

13.6.
Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén
Szolgáltatót kötbér illeti meg. A kötbér összege képenként bruttó 60.000 Ft, illetve
szavanként bruttó 20.000 Ft. Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és
ennek tudatában böngészi az oldalt. A szerzői jogi jogsértés esetén Szolgáltató
közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő
felhasználóra hárítja.

 1. ADATVÉDELEM

 

A weboldal
adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon: https://www.luxfunkradio.com/adatvedelem

 1. BANNER-HIRDETŐK FELELŐSSÉGE

 

15.1.
Jogszabályban meghatározott kivételekkel az Luxfunk.com-on hirdető által
elhelyezett hirdetések vagy egyéb anyagok tartalmáért illetve jogtisztaságáért,
valamint a szolgáltatás használatért kizárólag a hirdetőt terheli a felelősség.
Hirdetésének tartalmáért, megjelenítéséért, az információk valóságáért
kizárólag a hirdető felel.

15.2.
A Szolgáltató kizárja felelősségét mindazon károkért és hátrányokért,
elmaradt haszonért, amelyek az luxfunk.com-on elhelyezett anyagokból
származnak, beleértve a harmadik félnek okozott károkat is.

15.3.
Továbbá az Luxfunk.com üzemeltetői semmilyen felelősséget nem vállalnak
a rendszer használatából adódó károkért, illetve bármely más fél zavaró
megnyilvánulásáért vagy viselkedéséért, bármilyen jogsértésért, beleértve a
szellemi tulajdonjogokat is.

Budapest, 2017.
július 31.

Ezt érdemes megosztani!